Kontraktacja świadczeń w ramach umowy z NFZ
2014-06-30

Spółka EW MEDICINE S.A. w marcu br przystąpiła do konkursu ofert na świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych w ramach NFZ, w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Z dużą satysfakcją informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania...

Współpracy ze spółką CENTRUM DIALIZA
2014-04-23

Z przyjemnością informujemy, iż w styczniu 2014 zawarliśmy umowę o współpracy ze spółką CENTRUM DIALIZA z Sosnowca, zarządzającą Szpitalem w Pszczynie. W ramach zawartej umowy EW MEDICINE S.A na oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala w Pszczynie...

Współpraca z Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Katowicach
2013-08-05

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 04.07.2013 r Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach zakończył postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej, w wyniku którego po pozytywnej weryfikacji...